DS-PRO LED Lite

Svítilny DS-PRO LED Lite jsou určeny profesionálním i sportovním potápěčům, kteří požadují spolehlivý zdroj světla. Oproti předchozí generaci DS_PRO LED jsou tyto vybaveny moderními Li-ion akumulátory, které s sebou přinášejí řadu výhod.
Systém uchycení hlavy svítilny umožňuje její snadné připevnění např. na helmu nebo rameno fotoaparátu. Vnější části svítilny jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které odolávají slané mořské vodě a při kontaktu s ní nevytvářejí v konstrukci nežádoucí elektrochemické jevy.

Výhody akumulátorů Li-ion oproti NiMH:

  • Narozdíl od starších NiMH akumulátorů mají Li-ion výrazně menší samovybíjení. To se projeví především při dlouhodobém skladování. I po několika letech správného skladování je v akumulátoru stále více jak 90 % energie.
  • Poměr hmotnost a objem je cca 2:1 ve prospěch Li-ion. Díky tomu může být zařízení s Li-ion menší a lehčí oproti NiMH. Přitom bude mít stejnou dobu provozu.
  • Li-ion akumulátory mají oproti NiMH 3× větší jmenovité napětí. To nám ve svítilnách DS-PRO LED Lite umožnilo odstranit nevýhodu sériového řazení článků. Při sériovém řazení je celá baterie ovlivněna tím nejslabším článkem (řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek).
  • Paralelní uspořádání Li-ion článků ve svítilnách DS-PRO LED Lite nám přineslo další výhodu v podobě nízkého vnitřního odporu. Vnitřní odpor výrazně ovlivňuje funkci každého elektronického zařízení. Zvětšuje se s klesající teplotou a stářím baterie. Už jste se možná setkali s tím, že například digitální fotoaparát, nebo mobilní telefon hlásí dostatek energie v baterii a při focení, nebo zatelefonování najednou vypne s tím, že je baterie vybitá. Toho je příčinou právě vysoký vnitřní odpor baterie.

Li-ion Lithium-iontový akumulůátor (Li-ion)

Li-ion akumulátory dnes převládají v mnoha elektronických zařízeních. Jde o technologii vykazující mnoho výhod oproti jiným typům akumulátorů jako je například nízké samovybíjení, dobrý poměr hmotnosti a objemu k uskladnitelné energii, nebo třeba větší jmenovité napětí článku. Vzhledem k tomu jsme se rozhodli pro jejich využití i v našich svítilnách.


7 Power LED 7 Power LEDs

Sedm luminiscenčních diod Philips Lumileds LUXEON® K2 s technologií TFFC nabízí špičkové parametry. Na následujících obrázcích je zobrazeno světelné spektrum vyzařované LED (Cool White) a HID, jak jsme je naměřili v naší laboratoři. Na první pohled je patrné, že HID vyzařuje pouze několik spektrálních čar, které nejsou mezi sebou téměř vůbec spojeny. Naproti tomu spektrum LED je podstatně spojitější a obsahuje mnohem více složek červeného světla. Absence červeného spektra ve světle HID způsobí, že při nasvícení červeného předmětu se nám tento zdá být spíše hnědý než červený. Podobně je tomu i ve spektru mezi modrou a zelenou barvou, kde má HID výrazné minimum.

spektrum HID spektrum LED
světelné spektrum HID světelné spektrum LED (Cool White)

DS-PRO LED Lite umožňuje zapnout dva režimy svitu. Plný výkon (100 %) a čtvrtinový výkon (25 %). Svítilnu je možné použít i na suchu, bez nutnosti dalšího chlazení. V případě přehřátí hlavy se svit automaticky reguluje tak, aby teplota nepřesáhla bezpečnou mez. Dojde-li při svícení k poklesu energie v akumulátoru na takovou mez, že dojde do několika málo minut k brzkému zhasnutí světla (typ. 4 min), je tato skutečnost indikována několikanásobným přepnutím mezi stavy nízkého a vysokého svitu. Následně svítilna přepne do nízkého svitu, aby se zbývající čas svícení prodloužil cca 5× (typ. 20 minut).


LED Display LED display

Díky LED displeji ve víku kanystru vždy vidíte, jak dlouho se ještě bude svítilna dobíjet nebo svítit. O tyto informace se stará výkonný mikroprocesor, který řídí svícení a inteligentní nabíjení. To přispívá k dosažení maximální životnosti akumulátorů.


Smart Charging Smart Charging

Integrovaný systém chytrého nabíjení je zcela pod kontrolou vnitřního mikroprocesoru. Zajišťuje dosažení maximální životnosti akumulátorů a minimální dobu potřebnou pro úplné dobití. Velikou předností tohoto systému je, že není třeba nic otevírat. Díky tomu nemůže dojít k neopatrnému zavření a následnému zatopení vodou. Tento fakt eliminuje riziko "utopení" svítilny na téměř nulovou hodnotu.


Collimator Lens Collimator Lens

Vyzařovací úhel zaostřovací optiky (kolimátoru) je možné vybrat ze dvou hodnot: ±6 ° (12 °) a ±25 ° (50 °). Zatímco široká optika je vhodnější do čisté vody, úzká optika přináší výhody v "černé" vodě nebo při vrakovém, či jeskyním potápění.
Reflektor narozdíl od kolimátoru neusměrňuje veškeré světlo vycházející ze zdroje. Část tohoto světla se šíří mimo požadovaný směr. Toto světlo způsobuje oslnění potápěče ve vodě s nízkou viditelností (nečistoty, plankton…). Jde o podobný jev, jako když se rozsvítí dálková světla u vozidla v mlze. Naproti tomu kolimátor směřuje naprostou většinu světelných paprsků žádaným směrem. Díky tomu je v požadovaném světelném kuželu dosaženo větší svítivosti. Výsledkem toho, že nedochází k efektu oslnění a větší svítivosti vyzařovaného kuželu, "dohlédne" potápěč dál.