DS-PRO LED VIDEO

Svítilny DS-PRO LED VIDEO jsou určeny profesionálním i amatérským filmařům a fotografům, kteří požadují spolehlivý zdroj světla. Jsou vybaveny moderními LED diodami od firmy Cree. Ta patří mezi světové jedníčky ve svém oboru.
DS-PRO LED VIDEO vychází z modelové řady DS-PRO LED. Verze VIDEO je však upravena speciálně pro potřeby fotografování a filmování pod vodou. Nabízí proto širší vyzažovací kužel (60 °) a 2x větší světelný tok než základní verze DS-PRO LED. Součástí dodávky může být rovněž úchyt hlavy pro snadnou montáž na rameno kamery (fotoaparátu).
Vnější části svítilny jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které odolávají slané mořské vodě a při kontaktu s ní nevytvářejí v konstrukci nežádoucí elektrochemické jevy.

Výhody LED vs. HID:

  • Narozdíl od HID je u LED možné měnit libovolně výkon. Díky tomu svítilny DS-PRO LED umožňují nastavit 2 úrovně svitu – 100 % a 20 %.
  • Světelné spektrum LED je oproti HID spojité a podává tak mnohem věrnější barvy nasvícených předmětů.
  • LED umožňuje použití přesné zaostřovací optiky - kolimátor. Ten má oproti reflektoru kvalitnější světelný kužel a tedy vyšší účinnost.
  • LED má oproti HID mnohonásobně delší životnost (řádově desetitisíce hodin) a je mechanicky odolnější proti poškození.
  • Ihned po zapnutí svítí LED plným svitem. Naproti tomu HID může trvat až několik desítek sekund, než dosáhne plného svitu.
  • Životnost HID je velmi závislá na počtu rozsvícení, zatímco LED je na počtu rozsvícení zcela nezávislá.

12 Power LED 12 Power LEDs

Dvanáct luminiscenčních diod Cree XP nabízí špičkové parametry. Na následujících obrázcích je zobrazeno světelné spektrum vyzařované LED (Cool White) a HID, jak jsme je naměřili v naší laboratoři. Na první pohled je patrné, že HID vyzařuje pouze několik spektrálních čar, které nejsou mezi sebou téměř vůbec spojeny. Naproti tomu spektrum LED je podstatně spojitější a obsahuje mnohem více složek červeného světla. Absence červeného spektra ve světle HID způsobí, že při nasvícení červeného předmětu se nám tento zdá být spíše hnědý než červený. Podobně je tomu i ve spektru mezi modrou a zelenou barvou, kde má HID výrazné minimum.

spektrum HID spektrum LED
světelné spektrum HID světelné spektrum LED (Cool White)

DS-PRO LED umožňuje zapnout dva režimy svitu. Plný výkon (100 %) a pětinový výkon (20 %). Dojde-li při svícení k poklesu energie v akumulátoru na takovou mez, že dojde k brzkému zhasnutí světla, je tato skutečnost indikována několikanásobným přepnutím mezi stavy svitu 20 % a 100 %. Od této chvíle zbývá několik minut do úplného zhasnutí svítilny. Pokud uživatel přepne z režimu svitu 100 % do režimu svitu 20 %, tato doba se 5× prodlouží.


LED Display LED display

Díky LED displeji ve víku kanystru vždy vidíte, jak dlouho se ještě bude svítilna dobíjet nebo svítit. O tyto informace se stará výkonný mikroprocesor, který řídí svícení a inteligentní nabíjení. To přispívá k dosažení maximální životnosti akumulátorů.


Smart Charging Smart Charging

Integrovaný systém chytrého nabíjení je zcela pod kontrolou vnitřního mikroprocesoru. Zajišťuje dosažení maximální životnosti akumulátorů a minimální dobu potřebnou pro úplné dobití. Velikou předností tohoto systému je, že není třeba nic otevírat. Díky tomu nemůže dojít k neopatrnému zavření a následnému zatopení vodou. Tento fakt eliminuje riziko "utopení" svítilny na téměř nulovou hodnotu.


Collimator Lens Collimator Lens

Zaostřovací optika (kolimátor) je dodáván s vyzařovacím úhlem 60 °. Reflektor narozdíl od kolimátoru neusměrňuje veškeré světlo vycházející ze zdroje. Část tohoto světla se šíří mimo požadovaný směr. Toto světlo způsobuje oslnění potápěče ve vodě s nízkou viditelností (nečistoty, plankton…). Jde o podobný jev, jako když se rozsvítí dálková světla u vozidla v mlze. Naproti tomu kolimátor směřuje naprostou většinu světelných paprsků žádaným směrem. Díky tomu je v požadovaném světelném kuželu dosaženo větší svítivosti. Výsledkem toho, že nedochází k efektu oslnění a větší svítivosti vyzařovaného kuželu, "dohlédne" potápěč dál.